Medlemskap

Om du vill bli medlem

Klubben har två medlemskap
Fullvärdig medlem 300 kr/år
Stödmedlem 150 kr/år

Ta kontakt med någon i styrelsen så skickar vi mer information.

Information

Information om vad som är på gång i klubben får du löpande här och på vår
Facebook sida (obs sluten grupp för medlemmar)