Klubben

Klubbens verksamhet

Smålands skärmflygklubb är bland de 10 största klubbarna i Sverige. Antalet medlemmar är idag ca 65 (2017), varav majoriteten är aktiva med egen utrustning. Vi har för närvarande tre stycken vinschar.  Tillsammans med godkända instruktörer arrangerar vi nybörjarkurser samt resor inom klubben. Verksamheten sker ofta i samarbete med Värnamo Frisksportarklubb. En stor del av klubbens medlemmar har gärna motor på ryggen.

 

Historik

Smålands skärmflygklubb bildades 1994 av tio stycken inspirerade piloter med olika erfarenheter. Ett första mötet hölls på Feringe flygfält där man beslutade sig för att försöka organisera flygning i Smålandsregionen. Strax efter att klubben bildats anslöt sig ytterligare ett flertal piloter.

Den första vinschningen genomfördes på Feringe Flygfält i samarbete med Värnamo Frisksportarklubb som redan bedrev viss vinschverksamhet på fältet.

Klubben bedriver fortfarande ett nära samarbete med Värnamo Frisksportarklubb. Klubbens policy blev från början att bedriva kul flygning med ett högt säkerhetstänkande. En policy som fortfarande gäller. Som en kvittens på det fick Smålands skärmflygklubb Smålands Flygsportförbunds säkerhetsstipendium 1997. Samma år instiftade klubben ett vandringspris för att sporra och inspirera piloter att flyga fri distans. Priset delas ut vid varje årsmötet till den medlem som under det gångna året flugit den längsta fria distansen i Sverige.